การค้นหาแบบหมายหมุดหลักฐาน

กรอกเลขหมุดหลักฐาน เช่น 610205

ผลการค้นหาหมุด


โดย
ส่วนวิศวกรรม
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 02-241-5655 ต่อ 2394